OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsmøte med foredrag: Inkubator Halden

Se også referat fra møtet.

En FoU-inkubator er et utviklingsmiljø for nye, forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med stort vekstpotensial. Inkubatoren tilbyr faglig rådgivning i forretningsutvikling, finansiering, kompetanse- og kapitalnettverk, administrative tjenester osv. Bedriftene skal også sikres et fysisk miljø som understøtter bedriftenes utvikling, samarbeid, kundekontakt og nettverksbygging mellom bedriftene.

Dieter Hirdes i Inkubator Halden holder foredrag.

Etter foredraget avholdes årsmøtet. Vi avslutter kvelden med middag på et dertil egnet sted.

Sted for møtet: HiØ, Halden (rom D1-058) (kart)
Tid: Tirsdag 25.3 kl. 18.00

Velkommen!


Dagsorden for årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering av årsmøtet (ordstyrer/referent velges)
  3. Styrets årsberetning 2007
  4. Regnskap og budsjett
  5. Valg (styre/valgkommite)
  6. Eventuelt
  7. Heving av årsmøtet

Forøvrig vises det til OfLUGs lover.

Årsberetning for perioden mars 2007 - mars 2008

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte 27. mars 2006 med magert oppmøte. Valget på president forble særdeles lite spennende med gjenvalgt på undertegnede. Det var fem kandidater til de resterende vervene.

I perioden har det blitt avholdt fire møter i foredrags form, bl.a. med Håkon Wium Lie og Knut Yrvin. Vi har også dessverre måttet avlyse to av foredragene pga. uforutsette forhold; disse ble erstattet med sosiale møter. I tillegg ble det arrangert sommeravslutning med labert oppmøte på Fredriksten og juleavslutning med bra oppmøte på Fredrikstad Kro.

Styrets arbeid

Styret har i perioden bestått av:

President/DpL: Frode Tennebø
Førstetiger: Harald Nordgård-Hansen
Skrivar: Audun Vaaler
Bank(e)sjef: Marcin Jessa
Propagandaminister: Bjørn Karlsen

Styret har avholdt fem styremøter, som i hovedsak har blitt brukt for å organisere aktivitetene.

Generelt om OfLUG

OfLUG har hatt en stabil medlemsmasse. Totalt er vi nå 110 registrerte medlemmer, opp åtte fra i fjor. Vi jobber fortsatt med å rydde opp i en del "disabled"adresser.

IRC-kanalen (##oflug@irc.freenode.net) er fortsatt mye benyttet. Ca. 10-12 medlemmer er ofte tilstede til enhver tid.

Til slutt vil styret rette en takk til alle foredragsholderne.

President OfLUG
Frode Tennebø