OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2007

Hei.

Styret vil med dette få innkalle til årsmøte i OfLUG, tirsdag 27/03 2007, klokken 18.00. Sted blir HiØ, Halden.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering av årsmøtet (ordstyrer/referent velges)
 3. Styrets årsberetning 2006
 4. Regnskap og budsjett
 5. Valg (styre/valgkommite)
 6. Eventuelt
 7. Heving av årsmøtet

Forøvrig refereres det til OfLUGs lover.

Det planlagte foredraget må også i år dessverre gå ut. Vi forsøker derfor å gjenta suksessen fra i fjor, der vi avholdt en BoF (Birds of a Feather). Der er det anledning for interesserte å holde en kort (10-15 min.) presentasjon av et tema med tilhørende spørsmålsrunde/diskusjoner underveis. Er dette interessant, så kan du jo gi en liten signal til undertegnede.

Det blir derimot et sedvanlig resturant-besøk.

Vær velkommen!

Vedlegg:

 1. Årsberetning for perioden mars 2006 - mars 2007
 2. Valgkomitéens innstilling

1) Årsberetning for perioden mars 2006 - mars 2007

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte 28. mars 2006 med bra oppmøte. Valget på president ble igjen særdeles lite spennende med gjenvalgt på undertegnede. Det var fem kandidater til de resterende vervene og i tillegg ble det fremmet et benkeforslag.

I perioden har det blitt avholdt fem møter i foredrags form. I tillegg har vi også i år arrangert "cruise" på fergen mellom Strømstad-Sandefjord med to tilhøreende miniforedarg, kombinert med sommeravslutning. Videre avhold vi et sosialt møte (i Fredrikstad, kun med Haldensere) og en juleavslutning med veldig bra oppmøte.

Oppslutningen har jevnt over vært god. Kvaliteten har også i år vært meget høy selv om kvantiteten er litt lavere enn fjoråret.

Styrets arbeid

Styret har i peroden bestått av:

President/DpL: Frode Tennebø
Førstetiger: Halvor Kise
Andrepingvin: Harald Nordgård-Hansen
Propagandaminister: Audun Vaaler
Finansminister: Victor Gjeset

Styret har avholdt fem styremøter, som i hovedsak har blitt brukt for å organisere aktivitetene. Vi har også (igjen) forsøkt å innlede et samarbeid med VLUG. Dette er i startfasen.

Generelt om OfLUG

OfLUG har hatt en stabil medlemsmasse. Totalt er vi nå 102 registrerte medlemmer, samme som i fjor. Dog er det her en del "disabled" adresser som vi er i ferd med å rydde opp i.

Styret konstaterer at IRC kanalen (##oflug@irc.freenode.net) har blitt mye benyttet det siste året. Ca. 10-12 medlemmer er nærmest fast tilstede. Tonen er uformel.

Til slutt vil styret rette en takk til alle foredragsholderene.

President OfLUG
Frode Tennebø


2) Valkommiteens innstilling:

Valgkommiteen har i denne perioden bestått av Joakim Brøchner og Vegard Svanberg. Til valget gjelder følgende kandidater:

 • Audun Vaaler
 • Bjørn Karlsen
 • Frode Tennebø
 • Harald Nordgård-Hansen
 • Marcin Jessa
 • Victor Gjeset

Verv som skal besettes: President, Visepresident, Webmaster, Kasserer, PR-ansvarlig (eller deromkring).