OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Åpent møte: Embedded Linux i krevende miljøer

OfLUG ønsker alle interesserte velkommen til et foredrag om bruk av embedde Linux i krevende omgivelser.

Foredragsholder er Richard Rostad, som forteller om hvordan Linux ble integrert i et instrument for måling av viskositet i anodepasta i aluminiumsindustrien. Omgivelsene satte store krav til både maskin- og programvare.

Se også Richards artikkel i Linux Journal

Etter møtet spiser vi en bedre middag. Velkommen!