OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsmøte

Styret vil med dette få innkalle til årsmøte i OfLUG, tirsdag 28.3 2006, klokken 18.00. Sted blir Rom H335, HiØ, Avdeling for Helsefag, K.G. Meldahlsvei 9 (FMV-området på Kråkerøy), 1671 Kråkerøy (kart). Bruk inngangen ut mot elva.

OBS: Det er blitt bygget ny gangbru over Glomma. Hvis du kommer gående f.eks. fra stasjonen, er det raskest å bruke den. (Brua står ikke avmerket på kartet.)

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering av årsmøtet (ordstyrer/referent velges)
  3. Styrets årsberetning 2005
  4. Regnskap og budsjett
  5. Valg (styre/valgkomite)
  6. Eventuelt
  7. Heving av årsmøtet

Forøvrig refereres det til OfLUGs lover.

Det planlagte foredraget må dessverre gå ut. Etter møtet holdes det derfor en birds of a feather-sesjon, hvor alle som vil kort kan presentere et fritt valgt emne.

Det blir derimot et sedvanlig resturant-besøk.

Vær velkommen!

Vedlegg

1. Årsberetning for perioden mars 2005 - mars 2006

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte i mars 2004 med bra oppmøte. Valget på president ble igjen særdeles lite spennende med gjenvalgt på undertegnede. Det var fem kandidater til de restenrede vervene og i tillegg ble det fremmet et benkeforslag.

I perioden har det blitt avholdt seks møter i foredrags form. I tillegg har vi også i år arrangert "cruise" på fergen mellom Strømstad-Sandefjord med to tilhøreende miniforedrag. Oppmøtet var rekordstort med 14 voksne og tre barn. Videre avholdt vi install-fest og sommeravslutning (dog med begredelig innslag av sommer). En tiltenkt juleavslutning/juletrefest ble dessverre avlyst. Oppslutningen har jevnt over vært god, men kan alltid bli bedre. Kvaliteten har også i år vært meget høy selv om kvantiteten er litt lavere enn fjoråret.

Styrets arbeid

Styret har i peroden bestått av:

President/DpL
Frode Tennebø
Visepresident/førstetiger
Svein-Erik Lund
Kasserer/VISA-president
Christian Langgård
PR/relasjonsansvarlig
Audun Vaaler
Webmaster/IT-direktør
Harald Nordgård-Hansen
Styret har avholdt seks styremøter. Styret har redusert ambisjonsnivået noe relativt tidligere år, noe som har gått på bekostning av aktiviteter ikke direkte relatert til møtevirksomheten. Dog har vi til en viss grad fått økonomsik handlefrihet.

Generelt om OfLUG

OfLUG har hatt en svak nedgang fra ifjor. Totalt er vi nå 102 registrerte medlemmer, ned 16.

Ildsjeler har også blitt opprettet en IRC kanal (##oflug@irc.freenode.net), som et (enda mer) uformelt forum det man kan fort kan slenge fra seg spørsmål og da er det potensielt noen som forhåpentligvis kan svare like fort.

Til slutt vil styret rette en takk til alle foredragsholderene.

President OfLUG, Frode Tennebø

2. Valkomiteens innstilling

Valgkomiteen har også i denne perioden bestått av Geir Asle Borgen og Morten Werner Olsen. Til valget gjelder følgende kandidater:

Kandidat President Styremedlem
Audun Vaaler-X
Frode TennebøXX
Geir Asle Borgen-X
Halvor Kise jr-X
Harald Nordgård-Hansen-X
Victor Gjeset -X

Verv som skal besettes: President, visepresident, webmaster, kasserer, PR-ansvarlig (eller deromkring).