OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsmøte

Sted: HiØ, Os allé 11, Halden
Tid: 18.00

Innkalling

Hei.

Styret vil med dette få innkalle til årsmøte i OfLUG, tirsdag 15/03 2005, klokken 18.00. Sted blir Os Allé 11, HiØ.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering av årsmøtet (ordstyrer/referent velges)
  3. Styrets årsberetning 2004
  4. Regnskap og budsjett
  5. Valg (styre/valgkommite)
  6. Eventuelt
  7. Heving av årsmøtet

Forøvrig refereres det til OfLUGs lover.

Etter årsmøtet, dvs. ca. kl. 19.00, blir det et foredrag av Audun Vaaler med tittelen "Bioinformatik". Varighet: ca. 1 time.

Etterpå dette igjen (ca. kl. 20.00) er det mulig å delta på en liten samling på en lokal restaurant.

Vær velkommen!

Vedlegg

1. Årsberetning for perioden mars 2004 - mars 2005

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte i mars 2004 med bra oppmøte. Valget på president ble avgjort på walk-over, men ellers var det et bra oppslutning om valget med hele åtte kandidater. Dette viser positivt engasjement og det er bra!

I perioden har det blitt avholdt åtte møter i foredrags form. I tillegg har vi arrangert et "cruise" på fergen mellom Strømstad-Sandefjord (endog med to mini-foredrag) med godt oppmøte, sommeravslutning (med bedre oppmøte enn i fjor), juleavslutning samt en curling-kveld.

Det fleste arrangementene har samlet 10-14 interessenter, noe som styret synes er litt lavt med tanke på den høye kvaliteten disse foredragene har holdt. Men alt i alt er Styret fornøyd med aktivitetsnivået.

Styrets arbeid

Styret har i peroden bestått av:

President
Frode Tennebø
Visepresident
Harald Nordgård-Hansen
Webmaster/sekretær
Audun Vaaler
Kasserer
Christian Langgård
PR
Tormod Spigseth

Styret har avholdt sju styremøter. Mye av tiden har gått med til å planlegge arrangmentene, men det har også blitt tid til et konkret prosjekt med tittelene "Forutsigbarhet i nett" (FIN) som går ut på å måle, på en kvantitativ og objektiv måte, den enkeltes ISPs leveransekvalitet på nett-tjenester. Styret kunne ønsket seg større oppslutning fra medlemmene på dette området.

Generelt om OfLUG

OfLUG har hatt en stabil medlemsmasse; 2 flere enn ifjor. Totalt er vi nå 118 registrerte medlemmer, korrigert for duplikater (dog noe usikkerhet rundt inaktive adresser).

Styret oppforder medlemmer og andre til å komme med innspill til hva som ønskes av aktiviteter.

Til slutt vil styret rette en takk til foredragsholderene og de som har vært med på å hjelpe til med de arrangementer vi har hatt.

President OfLUG, Frode Tennebø

2. Valgkommiteens innstilling

Valgkommiteen har i perioden bestått av Geir Asle Borgen og Morten Werner Olsen. Til valget gjelder følgende kandidater:

KandidatPresidentStyremedlem
Frode TennebøXX
Harald Nordgård-HansenX
Christian LanggårdX
Jan HøibergX
Svein-Erik LundX
Victor GjesetX

Verv som skal besettes: President, Visepresident, Webmaster, Kasserer, PR.

-Frode