OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsmøte 2004

Styret vil med dette få innkalle til årsmøte i OfLUG, tirsdag 24/02 2004, klokken 18.00. Sted blir Os Allé 11, HiØ.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering av årsmøtet (ordstyrer/referent velges)
 3. Styrets årsberetning 2003
 4. Regnskap og budsjett
 5. Innkommne forslag
 6. Tillegg til OfLUGs lover
 7. Valg (styre/valgkommite)
 8. Eventuelt
 9. Heving av årsmøtet

Forøvrig refereres det til OfLUGs lover.

Etter årsmøtet, dvs. ca. 19.15, blir det et foredrag av Arne Opdal med tittelen "VPN - en liten gjennomgang". Varighet: ca. 1 time.

Etterpå dette igjen (dvs. da er sikkert klokken begynt å nærme seg 20.30) er det mulig å delta på en liten samling på en lokal restaurant.

Vær velkommen!

Vedlegg

1. Årsberetning for perioden mars 2003 - mars 2004

Møtevirksomhet

Det ble avholdt årsmøte i mars 2003 med godkjent oppmøte. Valget på president ble spennende i år: Begge kandidatene fikk halvparten av stemmene. Årsmøtet gav Styret i oppdrag i samarbeid å avgjøre presidentvervet.

I perioden har det blitt avholdt sju medlemsmøter i foredrags form.

Det ble i tillegg avholdt en sosial sammenkomst: sommeravslutning på Festningen i Halden. Oppmøtet her var særdeles svakt.

Styrets arbeid

Styret har i peroden bestått av:

 • President: Frode Tennebø
 • Visepresident: Arne Opdal
 • Webmaster/sekretær: Audun Vaaler
 • Kasserer: Kay Uwe Diedrichsen
 • PR: Victor Gjeset

Vi prøvde oss ved en anledning å annonse for ett av møtene våre i lokale aviser. Dette ble gjort gjennom sponsor og vare en ubetinget suksess. Det resulterte i bra oppmøte og en del flere medlemmer.

Videre fikk vi omsider opprettet en news-tjeneste. Dette var sterkt ettespurt, men har vist seg å bli lite benyttet.

Generelt om OfLUG

OfLUG har hatt en bra tilvekst av medlemmer: 21 nye (fjorårets 95 medlemmer var ikke korrigert for duplikater, så det reelle tallet er høyere). Totalt er vi nå 116 registrerte medlemmer, korrigert for duplikater. Det gledelige her er at vi så en 50% økning i kvinnelig medlemmer.

Styret oppforder fortsatt til økt bruk av aktuelle fora for å bidra til å heve det generelle aktivitetsnivået blant medlemmene.

Til slutt vil styret rette en takk til foredragsholderene og de som har vært med på å hjelpe til med de arrangementer vi har hatt. Videre har Linpro støttet med drift av Internet tjenester og Bravida og Decna har bidratt med sponsing i form av hhv. annonse og bevertning.

President Frode Tennebø

2. Innkomne forslag

Følgende forslag har kommet fra Tormod Spigseth:

Det voteres over følgende saker (fritt oversatt at Presidenten):

 1. Munging - Munger slik at reply-to settes tilbake til lista
 2. Subject - [oflug] prefix i subject
 3. Mail & News - To lister, hhv announce liste og diskusjonsliste, som speiles til respektiv news gruppe.

3. Lovendring

Følgende tillegg til OfLUGs lover er foreslått av Styret:

§9

OfLUG skal være partipolitisk og religiøs nøytral i saker som ikke er relatert til §1. OfLUG kan likevel engasjere seg politisk i enkeltsaker som er relatert til §1, f.eks. datakommunikasjon og infrastruktur for dette, softwarepatenter, FLOSS, etc.

§10

OfLUG skal ikke, direkte eller indirekte, gjennom partnerskap eller andre samarbeidsformer, engasjere seg i betalte eller ubetalte aktiviteter som kan sees å være i konkurranse med medlemmers næringsvirksomhet. Dette hindrer likevel ikke OfLUG i å engasjere seg som autoritet, foredragsholder eller på annen måte i enkeltsaker for å fremme aktiviteter relatert til §1.

4. Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen har i perioden bestått av Geir Asle Borgen og Morten Werner Olsen. Til valget gjelder følgende kandidater/verv:

Kandidat President Styremedlem
Audun Vaaler-X
Frode TennebøXX
Harald Nordgård-Hansen-X
Kay Uwe Diedrichsen-X
Rune Fredriksen-X
Svein-Erik Lund-X
Tormod Spigseth-X
Victor Gjeset-X