OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Best practices: nettverkstilkobling og personlege brannveggar

Nettverkstilkobling og personlege brannveggar er ein av dei tinga mange av oss trøblar mest med. Vi skal her prøve å klargjere ein del ting.

Stad
Kjem seinare
Tid
Følg med