OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Best practices: Fil og print

Foredragsserien i kategorien Best Practices vil innehalde foredrag som omhandlar emne vi kjem borti i vår daglege omgang med Linux på heimekontoret eller andre arbeidsplassar.

I denne omgangen er det lagringssystem og skrivarspørsmål som står på menyen

Foredragshaldarar: Arne Opdal (Print) og Geir Asle Borgen (Fil)

Stad
Linpro AS, Pancoveien 7, Fredrikstad/Ørebekk
Tid
2002-10-29 19:00

PDF frå foredraget