OfLUG > Aktiviteter > Møteplan

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Årsmøte 2002

Tid: Tirsdag 19.3 kl. 19.03.
Sted: Linpros lokaler, Pancoveien 7, Gressvik.

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Konstituering av årsmøtet
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Valg (president, fire styremedlemmer, valgkomité)
  7. Eventuelt
  8. Årsmøteforedrag: "SSH - noen av de andre bruksområdene" ved Ola Ormset
  9. Middag på Thai Restaurant