OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 22.2.06


Tilstede: Frode, Christian, Harald, Audun

Sted: Tistedal

1/1-06 Saker fra tidligere møter
================================

3/3-05 FIN 2
------------

Saken legges på is inntil noen har tid og lyst til å gjøre noe med
det.

4/3-05 Økonomiplan
------------------

Frode har nå solgt 14 og donert to t-skjorter. Man ønsker seg større
t-skjorter neste runde.

NB: Regnskapet må ajourføres før årsmøtet.

6/2-05 Aktivitetsplan 2006
--------------------------

Videreføres som nytt punkt; se under.

1/2-06 Vasking av mailingliste
==============================

Inaktive medlemmer (ca. 10--20%) bør systematisk fjernes fra
mailinglista. Harald utarbeider liste over adresser som trolig kan
fjernes, og poster denne på mailinglista.

1/3-06 Forberedelse av årsmøte
==============================

Audun sjekker med Marcin Jessa om det passer å holde
årsmøteforedraget. 

Frode har varslet valgkomiteen.

Budsjettforslag bør framlegges, og bør også inkludere bevegelser i
forbindelse med Linux-cruiset.

Saker til årsmøtet: Ingen utover de vanlige.

1/4-06 Aktivitetsplan 2006
==========================

28.2: Python-programmering på Nokia Series 60 v/Audun

28.3: Årsmøte. Foredrag om BSD ved Marcin Jessa

25.4:

14.5: Cruise

11.6: Sommeravslutning

Styremøte: 14.3.