OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 23.8.05

Styremøte 23.8.05
*****************

Sted: Christians residens, Gressvik

Styret var fulltallig.

Referent: Audun

4/1-05 Saker fra tidligere styremøter
=====================================

3/6-04 Websider
---------------

Saken avsluttes, men styrets medlemmer oppfordres til å bringe videre
gode idéer.

4/2-04 Åpne formater
--------------------

Fremdeles intet nytt fra Medietilsynet, men Frode har purret igjen.

Frode purrer nok en gang.

5/3-04 Oppsummering av cruise
-----------------------------

Frode har dokumentert prosessen. Audun publiserer dokumentasjonen på
web.

3/2-05 Aktivitetsplan
---------------------

Overføres til 4/2-05

3/3-05 FIN 2
------------

Arbeidet er utsatt fordi sommeravslutningen ble avlyst grunnet
regn. På grunn av manglende ressurser begrenses målene til følgende:

 * pingstat eller smokeping settes opp ved HIOF og/eller PT.

 * Det lages en enkel database over tekniske detaljer for et
  representativt utvalg av ISP-er. Databasen oppdateres av OfLUG
  hver 3. måned, basert på ISP-ers websider og kundestøtte.

4/2-05 Aktivitetsplan
=====================

Overført fra 3/2-05.

Åpne møter
----------

6.9 Ubuntu
..........

Møtet begynner med Tollefs foredrag. Deretter demonstreres bruk av
Ubuntu med en live-CD. Møtet bør ikke ta mer enn to timer.

Pressemelding sendes ut onsdag 28.8, og må også inneholde informasjon
om installfesten.

Annen mulig mottaker for pressemelding: Radio Prime.

27.9 Installfest
................

Vi partisjonerer disker og installerer Ubuntu. Må annonseres i
forbindelse med annonseringen av møtet 6.9.

Det bør muligens brukes pre-versjoner av Hoary Hedgehog.

Forøvrig
........

 * 31.10: IP-telefoni

 * 29.11: Bridging firewall

 * 15.12: Åpent

Svein-Erik undersøker med Rolf Arne Schulze om mulige foredragsholdere
fra Scali.

Styremøter
----------

4.10 Frodes residens

4/3-05 Økonomiplan
==================

OfLUG ønsker å skaffe seg en økonomisk ryggrad, f.eks. i forbindelse
med cruise, arrangementer og eksterne foredragsholdere.

Mulige inntektskilder:

 * Ekstra betaling ved OfLUG-cruiset.

 * "Kollekt" på møter.

 * Ekstra driks ved middager.

 * T-skjorter

 * Utlodning av effekter (f.eks. fra ThinkGeek)

 * Salg av forfriskninger

 * Sponsing: Christian undersøker

Foreløpig mål for kontantbeholdning: 5000 kr.

4/4-05 Eventuelt
================

Innkallingsintruksen må endres:

 * "Oppslag i Os allé 11" endres til "Oppslag på Remmen"