OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Styremøte 3.2.05

Tilstede: Harald, Frode, Audun Sted: Frodes residens, Halden.

1/1-05 Dagsorden

Godkjent, men styret innser at godkjenning av dagsorden på styremøter er irrelevant, og at denne praksis bør opphøre.

1/2-05 Saker fra tidligere styremøter

3/6-04 Websider

Websidene er avhengige av spesialiserte Zope-klasser. Opprydding og forenkling vil være en fordel.

Forøvrig bør brukerterskelen for webmasteroppgaver gjøres lavere.

Vedtak: Audun rydder opp på serveren og dokumenterer oppsett og bruk.

4/2-04 Åpne formater

Frode har purret nok en gang. Medietilsynet har lovet tilbakemelding i løpet av februar.

Ny, interessant vinkling: NRK driver nettjenestene sine kommersielt. Kan NRK Interaktiv annonsere i NRKs etersendinger uten at det regnes som reklame?

5/3-04 Oppsummering av cruise

Under arbeid.

6/3-04 FIN

Forslag til andre typer interessant informasjon og funksjonalitet:

  • round trip time
  • overføringshastighet
  • kontinuerlig overvåking (f.eks. pingstat og konnektivitet). Rapport sendes tilbake til brukeren, og brukeren bes indikere hvilke evt. anomaliteter som ikke skyldes ISP-en.

På et par måneders sikt bør det utvikles en overvåkings-daemon som interesserte kan kjøre mer eller mindre kontinuerlig på sine maskiner. Interessante data vil bli samlet inn og loggført på en sentral server. Motivasjon for brukerne: Kvalitetsovervåking av linja. OpenNMS kan gi inspirasjon.

Data fra overvåkingsprogrammet kan evt. kobles til spørreskjemaer.

På kort sikt skal undersøkelsen gjøres på nytt, men med to nye spørsmål:

  • Ville du være interessert i å kjøre en overvåkingsdaemon på din maskin?
  • Har du en maskin som alltid står på nett?

1/3-05 Årsmøtet 2005

Kasserer minnes om å forberede regnskap. Frode kontakter valgkomitéen (Morten Werner Olsen og Svein-Erik Lund), og sender innkalling.

1/4-05 Eventuelt

1/5-05 Tilgang til OfLUGs konto via nettbank

Styret mener at kasserer fritt kan velge å knytte sitt nettbankabonnement til OfLUGs konto dersom han finner det fornuftig, men ikke dersom det for OfLUG medfører økonomisk eller annen ulempe.

1/6-05 Neste medlemsmøte

Møtet planlagt for den 22.2 utsettes, fordi det opprinnelig var plassert i vinterferien, til 1.3.