OfLUG > Aktiviteter > Referater

In English

Information to speakers

Informasjon
 OfLUG
 Innmelding
 Styret
 Lover
 Sponsorer

Aktiviteter
 Møteplan
 Referater

Prosjekter
 FIN

Docs
 Biblioteket
 Innkalling
 Cruise

 Regnskap/
 budsjett
 2006

Referat fra styremøte 27.8.01

Saksnummerering er gjort i henhold til styrevedtak fra forrige styremøte.
Første del er møtenummer, andre del er saksnummer. Den komplette koden 
(møtenummer-saksnummer) identifiserer saken, og brukes ved evt. oppfølging.

Sted: Tistedal
Tilstede: Harald, Svein-Erik, Frode, Audun

1-1.  Valg av møteleder

Møteleder og referent: Audun.

1-2.  Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden ble godkjent.

1-3.  Status for møtet 3.9

Det første medlemsmøtet i høst ble på forrige styremøte berammet til
mandag 3.9, og Jostein ble valgt til ansvarlig for organisering. Da
Jostein ikke var tilstede på styremøtet og status for planleggingen var
uklar ble det besluttet å utsette møtet til tirsdag 11.9.

Frode informerte om at ei pakke med RedHat-effekter er på vei i posten.

Forøvrig bestemte styret at Audun legger ut møteinformasjon på web, og at
Svein-Erik annonserer møtet på hiof.ia.linux, comp.os.linux.announce,
lager plakater, rykker inn annonse (gratis) i lokale aviser og prøver å
skaffe pressedekning. Svein-Erik henger opp plakater på HiØ i Sarpsborg,
Audun i Halden. Audun reserverer dessuten auditoriet i Os allé 11 i
Halden.

Styret ber Jostein om nærmere informasjon om planlegging og gjennomføring,
fortrinnsvis innen onsdag ettermiddag.

1-4. Status for møtene 26.9 og 20.11

Styret ønsker Arne Opdal fra Bravida som foredragsholder på møtene 26.9 og
20.11. Audun følger opp saken.

1-5. Status for møtet 13.12

Svein-Erik bestiller nødvendig elektronikk fra WarpCrew i Stavanger.

1-6. Nye websider. Meninger?

Audun informerte om OfLUGs nye websider. Styret var positive til sidene,
men noe skeptiske til navigasjonslinja øverst. Linja beholdes dog inntil
videre.

Pizza ble bestilt.

1-7. Styremedlemmene bes skrive en kort beskrivelse av seg selv for
   hjemmesidene.

De frammøtte imøtekom forespørselen.

1-8. Mailtjeneste for medlemmer (@oflug.linux.no)

Det er tidligere blitt fremmet uformelle forslag om at det opprettes
e-mail-kontoer/-adresser for medlemmer på formen navn@oflug.linux.no.

Styret bestemte at en slik ordning skal innføres, forutsatt at dette kan
gjøres enkelt og uten å ta særlig tid. Tjenestene begrenses til forwarding
av mail til andre e-mail-konti, og forbeholdes medlemmer som har ytt OfLUG
tjenester.

1-9. Underskrift på valgreferat

Jostein ble på årsmøtet valgt til kasserer, men OfLUGs konto er fremdeles
ikke blitt overført til ham. For å overføre kontoen krever banken et
underskrevet styrevedtak, og de frammøtte signerte derfor en utskrift av
årsmøtereferatet.

1-10. Hvor finnes de oppdaterte lovene? Hvilke kosmetiske endringer kan
   gjøres, og hvordan godkjennes de?

Harald påtok seg å oppdatere lovforslaget som ble forelagt årsmøtet med
endringene som ble vedtatt i samme forsamling.

1-11. Skrivemåte (OfLUG/OFLUG)

Audun ønsket avklaring i skrivemåte (OfLUG/OFLUG). Styret bekreftet at
skrivemåten er OfLUG (dvs. med liten f).

1-12. Eventuelt

Audun påtok seg å oppdatere informasjon om OfLUG på lister over
Linux-brukergrupper på nettet.

Harald og Frode påtok seg å brenne ca. 10 kopier av Skole-Linux for
distribusjon på møtet 11.9.

Det ble stilt spørsmål om hvordan aktivitetsnivået i OfLUG kan heves.
Styret minnet seg selv om tidligere vedtak om at styret skal poste mer
til OfLUGs allmenne forum, og det ble bestemt at styret skal gjøre en
bedre jobb i å svare på spørsmål som stilles i forumet.

Møtet ble hevet 23.00.

--
Audun